Rượu Phú Lễ một trong những danh tửu của Nam bộ

Rượu Phú Lễ là một loại rượu nổi tiếng của tỉnh Bến Tre. Rượu Phú Lễ cùng với rượu Xuân Thạnh ở tỉnh Trà Vinh và rượu Gò Đen ở Long An đươc xếp vào danh tửu của Nam Bộ. Rượu Phú Lễ có vị rượu nồng đậm, thơm ngon và nặng đô. Người Việt…
Read more